ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚA  ΔΑΝΕΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Ανοικτά Δάνεια

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ

σταθερό ειτόκιο

κυμαινόμενο ειτόκιο

σταθερό ειτόκιο

κυμαινόμενο ειτόκιο

 Eιτόκιο

Eιτόκιο

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ

-

αό 10%  έως 11,25% ανάλογα με τη συμμετοχή του ελάτη στη δαάνη

-

(Alpha x 5) 9,90%  ή (Alpha 702) 11,75%

11,95%

15,50%

8,50%

0% για τους ρώτους 6 μήνες

ASPIS BANK

-

-

σταθερό 1 έτους 9%, σταθερό 3 ετών 8,50% + εριθώριο 0% έως 3%

7,90% + εριθώριο 0% έως 3%

7,90%+ εριθώριο 1% έως 4%

15,50%

κυμαινόμενο 7,9% + εριθώριο 0% έως 3% ή σταθερό 1 έτους 9% ή σταθερό 3 ετών 8,50% + εριθώριο  0% έως 3%

6% για τους ρώτους 12 μήνες

ATEbank

9,75%

6,75% έως 9,75%

-

-

10,90%

14,75% και  εισαγωγικό ειτόκιο 8,45% για τον ρώτο χρόνο για νέες κάρτες

8,50%

8,50%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Βασικό ειτόκιο καταναλωτικής ίστης 8,75%

Attica Χαμηλή Δόση σταθερό 8,4% (μέχρι 6/2006)

 

 Attica Άνοιξη σταθερό8,9%

15,25%

8,50%

0% για τους 4 μήνες

CITIBANK

-

-

αό 7,50% έως 13,50% ανάλογα με το ύψος του δανείου

-

-

16,50%

8,90%

0% για τους ρώτους 6 μήνες

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

9,00%

9,25%

11,25% μειούμενο κατά μισή μονάδα ανά έτος για τους συνεείς ελάτες

11%
μειούμενο κατά μισή μονάδα ανά έτος για τους συνεείς ελάτες

11,75%

15,30%

8%

0% για τους ρώτους 6 μήνες

Emporiki Bank

-

10%

-

10,00%

11,25% έως 12% ανάλογα με το ύψος του δανείου

15,25% ή Εμοροκάρτα 13,50%

7,50%

5,90%

EFG EUROBANK

12,75%

0,1125

9,25% έως 12,75%

8,75% έως 11,75%

8,75% έως 12,75% ανάλογα με την εκάστοτε οφειλή

16,2% ή Euroline 13,25%

8,50%

0% για τους ρώτους 6 μήνες

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

Βασικό ειτόκιο καταναλωτικής ίστης 7%

9,00%

ΕΚΤ + εριθώριο 6,50%

-

εισαγωγικό ειτόκιο 7,50% για τους ρώτους 6 μήνες και μετά 15,50%

ΕΚΤ + εριθώριο 4,90% = 7,40%

5% για 2 χρόνια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

-

9,50%+εριθώριο
ή Euribor 3 μηνών + εριθώριο

 

 

-

14,90%

6,50% για τους ρώτους 6 μήνες και 7,50%-8,50% μετά ανάλογα με το ύψος του οσού

5,50% για τους ρώτους 12 μήνες

GENIKI BANK

-

-

Geniki Easy 11,40% ή Geniki Classic αό 11,40% μειούμενο έως 7,40% για οσά άνω των 20.000 ευρώ

αό 10,90% μειούμενο έως 6,90% για οσά άνω των 20.000 ευρώ

αό 12,40% μειούμενο έως 10,90% για οσά αό 12.000 έως 20.000 ευρώ

15,90%

5% για τους ρώτους 6 μήνες

5% για τους ρώτους 6 μήνες

F.B.B.

-

8% λέον εριθωρίου αό 0%-4% ανάλογα με το ύψος του δανείου

 

8% λέον εριθωρίου αό 0%-4% ανάλγοα με το ύψος του δανείου

-

-

-

-

HSBC BANK

-

-

Δάνειο Complete με κυμαινόμενο ειτόκιο 8,15% για 3 χρόνια ή 9,25% για 6 χρόνια (συνδεδεμένο με το ειτόκιο της ΕΚΤ)

-

15,50%

8,15%

0% για τους ρώτους 3 μήνες

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

10,25% σταδιακά μειούμενο έως 5,25% για τους συνεείς ελάτες

-

10,90% σταδιακά μειούμενο έως 6,9% για τους συνεείς ελάτες

-

-

15,35%

σταθερό ειόκιο 8,75% σταδιακά μειούμενο έως και 3,75% για τους συνεείς ελάτες

 

ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

11,10% ή 12,25% για το ρώτο έτος και 9,50% για μετά το ρώτο έτος

11,10% έως 11,60% ανάλογα με το ύψος του δανείου ή 12,25% για το ρώτο έτος και 9,50% για μετά το ρώτο έτος

11,1%ή 12,25% για το ρώτο έτος και 9,50% για μετά το ρώτο έτος

11,6%ή 12,25% για το ρώτο έτος και 9,50% για μετά το ρώτο έτος

-

13,60%

ΕΚΤ + 5,25%

0% για τους ρώτους 6 μήνες και μετά αό 12,50% - 13%

MARFIN BANK

-

-

-

-

-

-

8,50% και 10% ειστροφή τόκων στους συνεείς ελάτες

-

NOVABANK

11,50%

11,25%

11,50%

11,25%

12,25%

16,25%

6,90%

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

7,75% + εριθώριο αό 1,50% έως 3,75%

7,75% + εριθώριο αό 1,50% έως 3,75%

-

-

αό 10,75%

15,20%

0% για τους ρώτους 3 μήνες και μετά 7,75% + εριθώριο αό 1,5% έως 3,75%  

0% για τους ρώτους 6 μήνες

PROBANK

-

10,30%

-

12,3%

13,3%

15,80%

-

-

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

-

-

7,40%

6,90%

-

9,00%

σταθερό 5,4% για τον 1ο χρόνο και μετά ευρωκυμαινόμενο, σήμερα 6,90%

6%

ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

-

-

-

10%

12%

15,00%

-

-

Όλα τα ειτόκια ειβαρύνονται με την εισφορά 0,6%

Τα ειτόκια των ιστωτικών καρτών αναφέρονται στις βασικές κάρτες Visa και MasterCard